Hľadáte najlacnejší letecký lístok?

Burkina Faso Nazinga Reserve

Dovolenka Burkina Faso Nazinga Reserve


Burkina Faso je africká krajina, ktorá nie je na zozname najtypickejších turistických destinácií. Avšak, pre dobrodružne založených cestovateľov sa tamojšia rezervácia Nazinga môže ukázať ako skutočný raj.

Nazinga Reserve sa nachádza vo východnej časti Burkina Fasa a je jednou z najväčších rezervácií vo zvieraťou na juhu Sahary. Je domovom pre množstvo divokých zvierat vrátane slonov, leopardov, giráf a antilop. Rezervácia bola založená v roku 1970 za účelom ochrany ohrozených druhov, ako sú slony a nosorožce.

Jednou z najväčších atrakcií Nazinga Reserve je jej populácia slonov. Rezervácia poskytuje bezpečné útočisko pre takmer 800 jedincov, ktorí tu žijú vo voľnej prírode. Sloni sú jedineční v tom, že nie sú prispôsobení na život v chránených rezerváciách a slobodne sa pohybujú medzi Burkina Faso a susedným Beninom.

Okrem slonov môžete v rezervácii stretnúť aj ďalšie fascinujúce zvieratá, ako sú leopardi, hyeny, levharti a kočkodani. Počas safari môžete tiež obdivovať zemné vtáky, ako napríklad kormorány, pelikány a mnoho iných druhov, ktoré predstavujú skvelú príležitosť pre milovníkov ornitológie.

Nazinga Reserve nie je iba domovom pre množstvo divočiny, ale ponúka aj príležitosť na stret s miestnym obyvateľstvom a ich kultúrou. Tí, ktorí sa rozhodnú Navštíviť rezerváciu, majú možnosť stretnúť sa s miestnymi komunitami a spoznať ich tradície a zvyky. Turisti môžu navštíviť miestne dediny, kde sa dozvedia o miestnej histórii, zvláštnostiach tradičnej kuchyne a zvieracích rituáloch.

Cestovanie do Burkina Faso vyžaduje určité zvýšené opatrenia, pokiaľ ide o bezpečnosť a zdravie. Je dôležité sledovať správy a inštrukcie odporúčané miestnými a medzinárodnými orgánmi. Cestovatelia by mali byť opatrní a vyhýbať sa oblastiam s vysokým rizikom a mať očkovania zodpovedajúce danému cieľu.

Napriek týmto opatreniam, cestovanie do Nazinga Reserve v Burkine Faso je skutočným dobrodružstvom a ponúka jedinečnú príležitosť spojiť sa s prírodou, divokými zvieratami a miestnou kultúrou. Ak ste cestovateľ, ktorý hľadá niečo nové a unikátne, táto rezervácia je ideálnou voľbou. Burkina Faso môže byť skrytým pokladom na africkom kontinente, ktorý čaká na objavenie.


Ubytovanie Burkina Faso Nazinga Reserve


The Nazinga Reserve, located in Burkina Faso, is a popular tourist attraction known for its incredible wildlife and unique accommodation options. The reserve is situated in the southern part of the country, covering approximately 100,000 hectares of savannah and woodland.

For visitors seeking an authentic and immersive experience, the Nazinga Reserve offers various accommodation choices that blend seamlessly with the natural environment. One such option is the Nazinga Safari Lodge, which provides guests with a chance to stay in luxurious tented camps surrounded by the beauty of the African wilderness.

The lodge offers comfortable and well-appointed tents, complete with modern amenities. Each tent is tastefully furnished and includes a private bathroom, comfortable beds, and a private veranda where guests can relax and enjoy breathtaking views of the surrounding landscape. The sound of wildlife and the soft breeze from the savannah create a tranquil atmosphere that ensures a peaceful night's sleep.

In addition to the tented camps, Nazinga Reserve also provides guests with the opportunity to stay in traditional African huts known as "rondavels." These circular huts are made from local materials, giving visitors a chance to experience the authentic architecture of the region. The rondavels are simple yet cozy, providing a unique stay that emphasizes the local cultural heritage.

During their stay, guests can embark on thrilling safaris within the reserve, led by experienced guides who possess in-depth knowledge about the wildlife and ecology of the area. The Nazinga Reserve is home to an impressive variety of animals, including elephants, buffalos, antelopes, warthogs, and numerous bird species. Exploring the reserve's vast landscape allows visitors to observe these magnificent creatures up close, providing unforgettable memories and photo opportunities.

Aside from wildlife encounters, the Nazinga Reserve offers other activities such as nature walks, birdwatching, and cultural visits to nearby local communities. Visitors have the chance to learn about the traditions and customs of the Burkinabe people, adding a cultural aspect to their journey.

The Nazinga Reserve is not just a destination for leisure travelers but also for those interested in conservation and research. The reserve conducts various scientific studies and conservation initiatives, aiming to protect and preserve the rich biodiversity within its borders. Visitors can contribute to these efforts by participating in educational programs or even volunteering at the reserve.

Overall, a stay at the Nazinga Reserve in Burkina Faso promises an extraordinary experience for nature enthusiasts, wildlife lovers, and those seeking an authentic African adventure. The unique accommodation options, combined with thrilling safari experiences and cultural interactions, make this reserve a must-visit destination for anyone traveling to Burkina Faso.


Počasie Burkina Faso Nazinga Reserve


Burkina Faso je jednou z afrických krajín, ktorá sa nachádza v západnej časti kontinentu. Má subtropické podnebie so suchým obdobím a teplými letami.

Nazinga Reserve je jednou z hlavných turistických atrakcií v krajine. Leží v južnej časti Burkina Faso a je jedným z najväčších národných parkov v krajine. Tento rezervát je známy pre svoju bohatú faunu a flóru, a je domovom pre mnoho ohrozených druhov.

Vďaka svojmu podnebiu je počasie v Nazinga Reserve typické pre suché obdobie, ktoré trvá väčšinu roka. V období z mája do októbra, ktoré je obdobím dažďov, sa množstvo zrážok zvyšuje. Väčšinou prší počas nočných hodín, čo umožňuje rast kvetov, trávy a iných rastlín.

Počasie v Nazinga Reserve je najpríjemnejšie počas chladnejších mesiacov, ktoré sa nachádzajú medzi decembrom a februárom. Teploty sú v tomto období prijateľné a výlety do rezervátu sú príjemné. Denné teploty sa pohybujú okolo 25°C a v noci klesajú na príjemných 15°C. Tieto teploty sú ideálne pre pozorovanie zvierat a prechádzky v rezerváte.

Nazinga Reserve je známa svojou bohatou faunou. Medzi najznámejšie zvieratá, ktoré tu môžete vidieť, patria slony, antilopy, žirafy, krokodíly, hyeny a mnohé ďalšie. Tí, čo majú záujem o pozorovanie vtákov, budú potešení množstvom druhov, ktoré tu žijú.

Pre turistov, ktorí navštívia Burkina Faso a Nazinga Reserve, je dôležité si uvedomiť, že počasie môže byť pomerne extrémne v horúcom období. Teploty môžu dosahovať až 40°C, čo môže byť pre niektorých ľudí neprijateľné. Preto je dôležité mať so sebou dostatok vody a chrániť sa pred slnkom.

Napriek týmto podmienkam môže byť návšteva Nazinga Reserve úžasným zážitkom. Tento rezervát poskytuje príležitosť vidieť vzácne druhy zvierat vo voľnej prírode a zažiť jedinečnú africkú divočinu.

Ak plánujete cestovať do Burkina Faso a navštíviť Nazinga Reserve, mali by ste si vyhľadať aktuálne informácie o počasí a vhodnú dobu pre návštevu. Okrem toho nezabudnite si so sebou prichystať vhodné oblečenie a vybavenie, aby ste si mohli užiť vašu cestu naplno.


Najčastejšie otázky a odpovede Burkina Faso Nazinga Reserve


Otázka: Kde sa nachádza Nazinga Reserve v Burkina Faso?
Odpoveď: Nazinga Reserve sa nachádza v južnej časti Burkina Faso, v provincii Nahouri.

Otázka: Ako môžem dostať do Nazinga Reserve?
Odpoveď: Najlepšia možnosť je cestovať autom alebo taxíkom z Ouagadougou, hlavného mesta Burkina Faso. Existujú aj organizované zájazdy, ktoré sa zameriavajú na Nazinga Reserve.

Otázka: Koľko stojí vstupné do Nazinga Reserve?
Odpoveď: Vstupné do Nazinga Reserve závisí od toho, či ste domáci alebo zahraničný návštevník. Zahraniční návštevníci platia vyššiu cenu ako domáci. Cena vstupného sa tiež môže líšiť v závislosti od toho, či si chcete prenajať vozidlo alebo sa zúčastniť organizovaného safari.

Otázka: Aké zvieratá môžem vidieť v Nazinga Reserve?
Odpoveď: V Nazinga Reserve sa nachádza množstvo divokých zvierat, vrátane slonov, levov, gepardov, hyen, antilop a mnohých ďalších. Taktiež sa tam nachádza množstvo vtákov a malých cicavcov.

Otázka: Aké aktivity môžem v Nazinga Reserve absolvovať?
Odpoveď: V Nazinga Reserve sa dá absolvovať viacero aktivít, od safari až po turistiku a rybolov. Sú tam tiež možnosti pre organizované výlety a prechádzky sprievodcom.

Otázka: Aké je najlepšie obdobie na návštevu Nazinga Reserve?
Odpoveď: Najlepšie obdobie na návštevu Nazinga Reserve je v suchých mesiacoch od novembra do marca. V tomto období sa nachádza najväčšie množstvo divokých zvierat v oblasti.


Letenka Burkina Faso Nazinga Reserve


Burkina Faso, located in West Africa, is known for its rich cultural heritage and diverse wildlife. Among its many attractions, the Nazinga Reserve stands out as a must-visit destination for nature lovers and wildlife enthusiasts. With its stunning landscapes and incredible biodiversity, this reserve offers a unique opportunity to experience the beauty and wonder of Burkina Faso's wildlife up close.

The Nazinga Reserve, established in 1979, covers an area of approximately 94,000 hectares and lies southeast of the capital city, Ouagadougou. It is home to a wide variety of animals, including elephants, lions, hippos, buffalo, crocodiles, and numerous species of antelope. The reserve also boasts over 300 species of birds, making it a paradise for birdwatchers.

For those planning to visit the Nazinga Reserve from abroad, getting a flight to Burkina Faso is the first step in your adventure. There are several airlines that offer flights to the capital city, Ouagadougou, such as Air France, Turkish Airlines, and Ethiopian Airlines. From there, it is recommended to rent a car or hire a local guide to reach the Nazinga Reserve, which is about a 2-hour drive from the city.

One of the main highlights of the Nazinga Reserve is the opportunity to witness the majestic African elephants in their natural habitat. Known for their strength and intelligence, the elephants of Nazinga are a sight to behold. With proper guidance from the reserve's experienced rangers, visitors can observe these magnificent creatures from a safe distance, ensuring both their safety and that of the elephants.

Apart from the elephants, the reserve is also home to other fascinating wildlife. The lions of Nazinga are a rare sight, but if luck is on your side, you might catch a glimpse of the king of the jungle during your visit. The reserve also offers excellent opportunities for birdwatching, with various species of eagles, vultures, and brightly colored songbirds inhabiting the area.

To ensure a memorable and safe experience, it is essential to follow the guidelines set by the reserve. Visitors are advised to be respectful of the wildlife, maintain a safe distance, and refrain from littering or disturbing the ecosystem. Professional guides are available within the reserve to provide valuable insights and ensure a responsible and educational trip.

For accommodation, there are several options available near the Nazinga Reserve. These range from basic camping sites to more luxurious lodges and eco-friendly resorts. Staying overnight in the reserve allows visitors to fully immerse themselves in the beauty of nature and enjoy exciting night safaris under the starry African sky.

A visit to Burkina Faso's Nazinga Reserve is not only an unforgettable adventure but also contributes to the conservation efforts of this unique ecosystem. By supporting responsible tourism and sustainable practices, visitors can help preserve the natural heritage of this incredible reserve for future generations to come.

In conclusion, a flight to Burkina Faso is the gateway to exploring the stunning Nazinga Reserve, with its diverse wildlife and breathtaking landscapes. By embarking on this journey, adventurers can witness the wonders of nature and experience firsthand the harmony between humans and wildlife in this beautiful corner of West Africa.


97% našich klientov odporúča naše služby

Najrozšírenejšia online ponuka leteniek

Najnižšia cena zaručená

Zľavnené letenky za výhodné ceny

Kúpte najlacnejšie letenky do miest, ktoré vás fascinujú svojou nádhernou prírodou alebo jedinečnosťou.

Prehľadávať letenky