Hľadáte najlacnejší letecký lístok?

Myanmar (Barma) Ngwe Saung Turtle Conservation Center

Ubytovanie Myanmar (Barma) Ngwe Saung Turtle Conservation Center


Myanmar, also known as Burma, is a country rich in culture and natural scenery. One of the best destinations to experience both of these aspects is the Ngwe Saung beach, located in the Ayeyarwady region in the southwest of Myanmar. This idyllic location is home to one of the most interesting programs in the region, the Ngwe Saung Turtle Conservation Center.

Simultaneously indulging in a beach holiday while contributing to a good cause is a possibility at the Ngwe Saung Turtle Conservation Centre. The center was established in 2002 and is dedicated to the preservation of seven species of sea turtles found in Myanmar. These include the Green Turtle, Olive Ridley Turtle, Loggerhead Turtle, Hawksbill Turtle, Leatherback Turtle, Flatback Turtle, and the Kemp’s Ridley Turtle.

The community-based conservation program encourages visitors to participate in the care and maintenance of turtle eggs, the rehabilitation and release of sick and injured sea turtles, as well as the observation of newborn turtles as they make their way to the sea. Visitors can learn about the intricate process of nesting and hatching of the different species of sea turtles. It’s a hands-on experience which is sure to educate, excite and inspire a compassion for these endangered creatures.

To make the most of the experience, visitors can opt to stay at the Ngwe Saung Turtle Conservation Centre. The accommodation amenities are simple but comfortable, and include beachfront bungalows, and guestrooms. The prices are affordable and the proceeds from the accommodation go towards funding the conservation programs such as those presented by the release of the turtles back into the ocean. Visitors will have a chance to wake up to the sound of waves and see the sunrise over the Andaman Sea, all while being surrounded by majestic palm trees, and local fishermen’s boats.

Other activities at the Ngwe Saung Turtle Conservation Centre include canoe trips, kayaking, and fishing trips along the river, in addition to the various wildlife hikes and bird watching. Along with indulging in the natural beauty of the area, visitors can also explore nearby attractions including the Topofange Pagoda and the Kyauktan Pagoda. And if you’re simply looking to relax, spread your towel out on the sand and soak in the sun, or enjoy a refreshing swim. Whatever way you choose to spend your time, the Ngwe Saung Turtle Conservation Center offers an unforgettable experience.

Myanmar, and specifically the Ngwe Saung Turtle Conservation Centre, is a destination not to be missed. It combines natural beauty, opportunity for adventure, and a chance to make a difference and contribute to the protection of some of the world's most endangered species. So pack your bags, book your accommodation and head to the Ngwe Saung Turtle Conservation Center for a vacation you'll never forget.


Počasie Myanmar (Barma) Ngwe Saung Turtle Conservation Center


Myanmar, známa aj pod názvom Barma, je fascinujúcou krajinou v juhovýchodnej Ázii so zaujímavou kombináciou horského terénu, pláží a riek. Jedným z najkrajších miest v krajine je Ngwe Saung, známe aj ako Silver Beach, ktorá ponúka návštevníkom okrem malebného prostredia aj výnimočné dobrodružstvo v podobe Ngwe Saung Turtle Conservation Center, teda centra pre ochranu korytnačiek.

Ngwe Saung Turtle Conservation Center sa nachádza v oblasti Ayeyarwady, ktorá je známa svojim bohatým prírodným dedičstvom. Jeho hlavnou úlohou je ochrana ohrozených morských korytnačiek, konkrétne hlavákov a kareta kareta, a taktiež informovanie o dôležitosti zachovania biodiverzity a udržateľného využívania prírodných zdrojov.

Centrum je významným miestom pre výskum a ochranu morských korytnačiek. Jeho cieľom je zvyšovať povedomie o týchto ohrozených živočíšnych druhoch, ich biológii, ochrannej situácii, ako aj o environmentálnych hrozbách, ktorým čelia. Ponúka tiež vzdelávacie programy pre miestnych obyvateľov a návštevníkov, aby mohli naplno pochopiť význam ochrany a zodpovedného správania sa voči prírode.

Jedinečný aspekt tohto centra je jeho program obnovy a ochrany korytnačích vajíčok. Zapojením miestnych obyvateľov v oblasti sa usiluje o zber vajíčok z pláží a ich následné umiestnenie do inkubačných staníc, čo zvyšuje ich prežitie a zabraňuje ich vykopávaniu a konzumácii. Týmto spôsobom sa prispieva aj k miestnej ekonomike prostredníctvom vytvárania pracovných miest pre miestnych obyvateľov.

Okrem obnovenia populácie korytnačiek si centrum váži aj udržateľné využívanie prírodných zdrojov a odbúranie plastičtých odpadov. Spoločne s miestnymi obyvateľmi organizuje čistiacie akcie na plážach, a tak pomáha udržiavať čistotu prostredia a minimalizovať negatívny vplyv ľudskej činnosti na morskú faunu a flóru.

Ngwe Saung Turtle Conservation Center je neziskovou organizáciou, ktorá spolupracuje s miestnymi i medzinárodnými organizáciami, ako aj s vládnymi agentúrami. Ich práca a úsilie smeruje k ochrane a udržateľnému budovaniu lepšej budúcnosti pre ohrozené druhy korytnačiek a pre zdravú a zachovalú prírodu.

Pre turistov a návštevníkov centra je to jedinečná príležitosť spoznať miestne ekosystémy a zároveň prispieť k ich ochrane. Ngwe Saung Turtle Conservation Center nám ukazuje, že každý z nás môže mať vplyv na ochranu prírody a podporu udržateľného rozvoja.


Najčastejšie otázky a odpovede Myanmar (Barma) Ngwe Saung Turtle Conservation Center


Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa Ngwe Saung Turtle Conservation Center v Mjanmarsku (Barme) sú:

1. Čo je Ngwe Saung Turtle Conservation Center?
Ngwe Saung Turtle Conservation Center je centrum na ochranu korytnačiek nachádzajúce sa v Ngwe Saung, populárnej turistickej destinácii v Mjanmarsku (Barme).

2. Aký je primárny cieľ centra?
Primárnym cieľom Ngwe Saung Turtle Conservation Center je zachrániť a ochrániť ohrozené druhy korytnačiek v tejto oblasti.

3. Aké druhy korytnačiek sú v centri chránené?
Centrum sa zameriava na ochranu najmä týchto druhov korytnačiek: vrubozobec korytnačka (Pangshura tecta), močiarová korytnačka (Mauremys annamensis) a batagurská korytnačka (Batagur affinis).

4. Aký je proces práce centra?
Centrum sa stará o ochranu korytnačiek prostredníctvom inkubácie vajec, výkrmu mláďat a ich následného vypustenia do prírody. Tiež organizuje vzdelávacie aktivity, aby zvýšilo povedomie o ohrozených druhoch.

5. Môže verejnosť navštíviť centrum?
Áno, verejnosť je vítaná v centri a môže sa zúčastniť výletov, prehliadok a vzdelávacích programov. Ale je dôležité rešpektovať pokyny stanovené centrom.

6. Aké sú hlavné hrozby pre korytnačky v tejto oblasti?
Hlavnými hrozbami pre korytnačky sú zničenie ich prírodného prostredia, lov na nelegálny obchod s korytnačkami a prepadávanie hniezd vajec.

7. Aký je úspech centra?
Centrum dosiahlo významný úspech v záchrannej práci, čo sa týka zvýšenia počtu korytnačiek v divokej prírode a zníženia nelegálneho obchodu s korytnačkami.

8. Ako môžem prispieť k ochrane korytnačiek v tomto centre?
Môžete prispieť finančným darom na podporu centra, dozvedieť sa viac o ohrozených druhoch korytnačiek a šíriť povedomie o ich ochrane. Existuje tiež možnosť dobrovoľníckej práce v centre, ale vyžaduje sa nejaká forma prihlášky a schválenia.

Tieto otázky a odpovede slúžia na všeobecné informácie o Ngwe Saung Turtle Conservation Center. Pred návštevou alebo prispievaním je vhodné získať aktuálne informácie od centra samotného.


Letenka Myanmar (Barma) Ngwe Saung Turtle Conservation Center


Možno ste ešte nepočuli o Ngwe Saung Turtle Conservation Centre, no tento center zaujme nielen milovníkov morských živočíchov, ale aj turistov, ktorí sa vydávajú do Myanmaru, resp. Barmy.

Ngwe Saung Turtle Conservation Centre je jediné miesto v Barme, kde sa snažia zachrániť morské korytnačky a ich druhy. Morské korytnačky sú ohrozené a predpokladá sa, že niektoré druhy by mohli vymiznúť do 20 - 30 rokov. Preto sa stáva ešte dôležitejšie podporovať miesta ako Ngwe Saung Turtle Conservation Centre, ktoré sa snažia o ich záchranu.

Návšteva tohto centra je výnimočným zážitkom pre každého, kto navštívil Myanmar. Nachádza sa na pobreží zálivu Bengálskeho mora, neďaleko pláže Ngwe Saung, a preto poskytuje návštevníkom príležitosť vidieť korytnačky v ich prirodzenom prostredí. Návštevníci si môžu tiež pozrieť informative výstavy, ktoré vysvetľujú rôzne druhy korytnačiek a ich chov.

Okrem toho, že sa tu ochraňujú korytnačky, centrum sa tiež snaží chrániť prírodné prostredie, kde tieto živočíchy žijú. Práve preto študujú rôzne spôsoby, ako ochrániť vodné prostredie, aby sa zabezpečilo, že korytnačky budú mať stále prístup k rozmanitej strave a čistému prostrediu.

Okrem toho, Ngwe Saung Turtle Conservation Centre poskytuje príležitosť pre dobrovoľníkov pomôcť s rôznymi činnosťami v rámci centra, a teda pomáhať zachovať tieto ohrozené druhy v menej nákladnom a efektívnom spôsobe.

Cesty do Myanmaru sú zvyčajne drahé a na dlhú dobu. Avšak, návšteva Ngwe Saung Turtle Conservation Centre by mohla byť skvelou príležitosťou spojiť cestovanie s ochranou prírody. Takže ak by ste plánovali cestu do Myanmaru, neváhajte pridať do svojho zoznamu návštevu tohto výnimočného miesta. Zážitok z pohľadu na korytnačky v ich prirodzenom prostredí, a tiež podpora ich ochrany by mohla byť nezabudnuteľným zážitkom, ktorý by Vám už navždy zostal v pamäti.


Dovolenka Myanmar (Barma) Ngwe Saung Turtle Conservation Center


Myanmar (Barma) je krajina s bohatou históriou a kultúrou, no ponúka aj prírodné krásy akou je napríklad pobrežie Ngwe Saung. Táto časť pobrežia je obľúbená predovšetkým pre svoje biele piesočnaté pláže a teplé vody Indického oceánu. Avšak, turisti, ktorí chcú zažiť niečo trochu iné a zaujímavé, môžu navštíviť Ngwe Saung Turtle Conservation Center.

Toto centrum sa zaoberá ochranou a zachovaním ohrozených korytnačiek, ktoré sa vyskytujú v okolí Ngwe Saung. Vrátane korytnačky obrovského (Chelonia mydas) a korytnačky kožiatky (Dermochelys coriacea), ktoré patria medzi najväčšie morské korytnačky na svete. Tento projekt sa zameriava na vytvorenie zázemia pre tieto morské živočíchy v ich prirodzenom prostredí a na ochranu ich hniezd, kde vajcia kladiú. Cieľom tohto projektu je navyše aj vzdelávanie a informovanie miestnej komunity o dôležitosti ochrany týchto morských tvorov.

Návštevníci centra majú možnosť vidieť korytnačky a sledovať v roku určitých obdobiach ich vylievania na pobrežie, kedy sa malé korytnačky vyhrabávajú z piesku a plazia sa k moru. Tento zážitok je jedinečný a emócie, ktoré tento zážitok vyvolá, sú nezabudnuteľné.

Po návšteve této atrakcie si turisti môžu vychutnať krásne pláže a šnorchlovať v miestnych vodách s možnosťou vidieť mnoho rôznych druhov morských živočíchov, vrátane žralokov, mantov alebo chobotníc.

Ngwe Saung Turtle Conservation Center ponúka turistom možnosť spojiť dovolenku s poznávaním prírody a ochrany ohrozených druhov. Je to jedinečná príležitosť vidieť tieto krásne tvory v ich prirodzenom prostredí a zároveň prispieť k ich ochrane a udržaniu prírody v tomto oblasti.

Dovolenka v Myanmar (Barma) a návšteva Ngwe Saung Turtle Conservation Center má určite čo ponúknuť pre každého, kto má radi prírodu, zvieratá a nezabudnuteľné zážitky.


97% našich klientov odporúča naše služby

Najrozšírenejšia online ponuka leteniek

Najnižšia cena zaručená

Zľavnené letenky za výhodné ceny

Kúpte najlacnejšie letenky do miest, ktoré vás fascinujú svojou nádhernou prírodou alebo jedinečnosťou.

Prehľadávať letenky